Adatvédelmi és titoktartási szabályzat 


Az Art Match Hungária Kft., székhelye 2092 Budakeszi, Kagyló u. 1-3., cégjegyzékszáma: 13-09-124819 adószáma: 14558922-2-13 (a továbbiakban: Art Match vagy a "Társaság") a személyes adatokat szigorú szabályozás szerint gyűjti és dolgozza fel, a személyes adatvédelem területén alkalmazandó megfelelő törvényes intézkedésekkel, valamint az ilyen.

Az Ön magánélethez való joga az alapvető kötelezettségeink egyike, éppen ezért minden lehetőségünket felhasználva minden szükséges lépést meg fogunk tenni, hogy az Ön személyes adatainak védelme a 2016/679 / EU ("általános adatvédelmi rendelet" vagy "GDPR ") alapján, valamint minden más, Magyarországon hatályos törvényi és rendeleti rendelkezéssel összhangban biztosítva legyen. Ez a titoktartási nyilatkozat bepillantást enged Önnek abba, hogyan kezeljük személyes adatait és hogyan érvényesítjük adatvédelemhez való jogait, illetve abba, hogy az alkalmazandó jogszabályok hogyan védik az Ön adatait.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a 2016/679-es Általános Adatvédelmi Szabályzat (GDPR) új rendelkezései 2018. május 25-től hatályosak. Ez a rendelet Önre is vonatkozik, mivel jelentős változásokat hoz a személyes adatok védelmében mind az ügyfelek, mind az adatfeldolgozók számára, ugyanakkor több jogot biztosít Önnek ezen a területen. A GDPR egyedülálló szabályozást ír elő, amely közvetlen módon alkalmazandó az összes EU-tagállamban. Ezen kívül a GDPR felváltja a 95/46/EK irányelvet és közvetlen alkalmazhatósága révén a tagállami törvények és más jogszabályok felett áll.

Az Art Match Hungária Kft. teljesen tisztában van a személyes adatok kiemelkedő fontosságával, éppen ezért kötelezettséget vállal ezen adatok bizalmasságának és biztonságának védelméért. Ezért nagyon fontos számunkra, hogy teljes, világos és koherens információt adjunk Önnek arról, hogyan kezeljük az érintett személyek személyes adatait (ügyfelek, leendő ügyfelek, állásra pályázók a cégen belül, a www.artmatch.net weboldal felhasználói).


Melyek az általunk feldolgozott személyes adatok kategóriái?

        1. Azonosítási adatok (vezetéknév, keresztnév, cím, telefonszám, e-mail cím);

        2. Információk a személyes tranzakcióiról (bankszámla, kártya/számlaszám, lejárati idő, kártyabirtokos neve, CVC kód, vagy alkalmazottaink esetén  bankszámla, fizetési adatok), amelyek szükségesek az online rendelések feladásánál;

        3. Személyek helyére, képére és videofelvételeire vonatkozó információk (a biztonsági kamerarendszer által rögzített videofelvételek mind a cég telephelyén, mind a cég esetleges más helyszínein);

        4. Digitális személyes adatok, mint például mindazok IP címei, akik hozzáférhetnek a vállalat online erőforrásaihoz, a GPS helyek, felhasználónevek olyan alkalmazásokhoz, amelyekhez a böngésző cookie-i révén hozzáférést biztosít;

        5.Bejelentkezési adatok, technikai részletek, beleértve a számítógép IP-címét, az időzónát és az operációs rendszert. Tárolni fogjuk az Ön bejelentkezési adatait (regisztrációs adatok, a jelszó utolsó módosításának dátuma, az utolsó sikeres hitelesítés időpontja), böngészőjének típusa és verziója;
        6.    Munkatársaink alábbi személyes adatait feldolgozzuk a könyvelési rendszerünkben és adatot szolgáltatunk róla a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak vagy más hatóságnak, a hatályos:  1.    Alkalmazott neve
                  2.    Anyja neve
                  3.    Állampolgársága
                  4.    Lakóhely szerinti ország
                  5.    Születési hely és idő
                  6.    Azonosító okmányok típusa és számai
                  7.    Személyi szám
                  8.    Adóazonosító szám
                  9.    Társadalombiztosítási azonosító szám
                10.     Iskolai végzettséget igazoló okirat, adatai
                11.     Állandó és ideiglenes lakcím
                12.     Munkakör neve és FEOR besorolási kódja
                13.     A munkaszerződés állapota (függetlenül attól, hogy aktív-e vagy sem)
                14.     Munkaidő
                15.     A munkaviszony kezdete
                16.     A munkaviszony megszűnése
                17.    Gyermekek adatai (gyerekkedvezmény igénybevétele esetén)
                18.     Bármilyen más, bér és társadalombiztosítási adat, amelyet jogszabály vagy hatósági előírás szabályoz
7.    Mind pályázóink, mind munkavállalóink tanulmányi és szakmai hátterére vonatkozó információk (előzetes tanulmányai és képzései, képesítései, minősítései).

A személyes adatokat a következő célokra használjuk:

A Társaság a személyes adatait az alábbi módon gyűjti össze és dolgozza fel:

        1. Az artmatch.net weboldalon nyitott fiókját létrehozza és kezeli;  

        2. A munkaszerződés, valamint a hozzá tartozó függelékek elkészítése, teljesítése és lezárása;

        3. Rendeléseinek feldolgozása;

        4. Számlák kiállítása és az Ön által megrendelt szolgáltatások árainak összegyűjtése és az online fizetés megkönnyítése;

        5. Bármely rendeléssel és/vagy megvásárolt termékkel kapcsolatos visszavonásokkal vagy az ezek kapcsán felmerült bármilyen kérdéssel foglalkozik (ezek természetétől függetlenül);

        6. A hatályos jogszabályok szigorú betartásával visszaveszi a termékeket és visszatéríti a termékek értékét;

        7. A vásárlók elégedettségének felmérése és statisztikák készítése a termékeink és szolgáltatásaink minőségének javítása érdekében;  

        8. Frissítéseket, rendszeres hírleveleket biztosítunk, hogy vásárlóinkat a hűséggel járó előnyökben részesítsük, és hogy folyamatosan fejlesszük termékeink és szolgáltatásaink minőségét (hírlevelek, értesítők, promóciós hirdetések, új termékekkel kapcsolatos információk), kizárólag az Ön szabadon adott hozzájárulásával;  

        9. Az Ön egyéni munkaszerződésének, valamint a hozzá tartozó függelékek elkészítése, teljesítése és lezárása;

        10. Az Ön személyes adatainak a könyvelési rendszerünkbe való bevezetésével és Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé történő jelentésével kapcsolatos jogi kötelezettségeink teljesítése;

        11. Teljesítjük egyéb, általunk vállalt kötelezettségeinket;
        12.    Rendezünk valamennyi lehetséges peres ügyet, amelyet az illetékes bíróságok tárgyalnak (nemzeti vagy nemzetközi közjogi bíróságok vagy döntőbíróságok);
        13.    Belső jelentések tervezete és bemutatása;
        14.    Értesítések vagy jelentések küldése az illetékes állami vagy kormányzati szerveknek vagy hatóságoknak;
        15.    Önéletrajzának értékelése, ha pályázni szeretne egy üres álláshelyre, vagy pozíciót szeretne változtatni, vagy egy magasabb pozícióra jelölték;
        16.    Bankszámlájának adatait a fizetési jogosultságok átutalása céljából gyűjtjük, míg a fizetésével és egyéb pénzbeli jogosultságaival kapcsolatos információkat a jogi kötelezettségeink teljesítése céljából dolgozzuk fel.

Ezért dolgozzuk fel a biztonsági kamerarendszerünk által rögzített személyes adatokat:
Az egyének (személyek) és a tárgyi eszközök, a Társaság tulajdonában vagy használatában lévő ingatlanok és berendezések védelmének és biztonságának, valamint a környező területek védelmének biztosítása.

 

A személyes adatok összegyűjtése és feldolgozása a fent említett céllal és szándékkal a következő jogi alapokon nyugszik:

        1. az egyéni munkaszerződések és szolgáltatói szerződések megkötése és végrehajtása (az adatokat a szerződés aláírása előtti fázisban is gyűjtjük és feldolgozzuk) éppúgy, mint Ön és a Társaság közti üzleti kapcsolat építése és megszilárdítása a honlapunkról való termékvásárlás esetén;

        2. ez a Társaság jogi kötelezettsége az alkalmazandó jogszabályok szerint;

        3. az Ön beleegyezése;

        4. a Társaság jogos érdekei.


Azon címzettek kategóriái, akik a begyűjtött személyes adatokat megkaphatják:

        1. Kormányzati hatóságok (beleértve a munkaügyi- vagy adóhatóságokat, a büntetőügyekben illetékes kormányhivatalokat) a társaság által magára vállalt jogi kötelezettség eredményeként;

        2. A Társaság tevékenységébe közvetlenül vagy közvetve bevont beszállítók, a Társasággal kapcsolatos vagy azzal összefüggő tevékenységeik miatt (futárok, pénzügyi/banki szolgáltatók));

        3. A Társaság partnerei;

        4. Állami intézmények, szabályozó ügynökségek vagy kormányhivatalok, ha az alkalmazandó jogszabályok ezt előírják;

        5. A Társaság alkalmazottai, a Társaság üzleti tevékenységének megfelelően;

        6. Törvényszékek vagy választott bíróságok, közjegyzők, ügyvédek, bírósági végrehajtási tisztviselők, okleveles könyvvizsgálók, fordítóirodák, egyéb felhatalmazott szolgáltatók, értékelők, amennyiben a feldolgozásra az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeinek kielégítése miatt van szükség;

        7. Az online értékesítés megkönnyítéséért felelős fizetéskezelő a Társaság honlapján (www.artmatch.hu), feltéve, hogy titoktartási megállapodás lépett hatályba, amely alapján a fizetéskezelő képviseli és garantálja hogy az ilyen adatokat megfelelően és biztonságosan megőrzi, és hogy a nyilvánosságra hozatal a hatályos szabályok és rendelkezések szigorú betartásával történik;


Személyes adatok EU és EGT tagállamokba, illetve az EGT-n kívüli harmadik országba történő továbbítása;

Általában a Társaság nem továbbít személyes adatokat az ország területén kívüli vállalatoknak. Azonban, hacsak a fent említett célok teljesítéséhez nem feltétlenül szükséges, a Társaság személyes adatait az Európai Unión és az Európai Gazdasági Térségen kívül más vállalatokra ruházhatja át. Minden szükséges lépést megteszünk annak érdekében, hogy a személyes adatok bármely nemzetközi átvitele biztonságosan, az Ön jogait és érdekeit védve történjen.

Különösen, és kizárólag akkor, ha alkalmazható, a Társaság személyes adatait az országon kívüli alábbi vállalatokra ruházhatja át:

SC ART MATCH SRL 

Központ, iroda, raktár: Town of Chisoda, Township of Giroc, Calea Sagului, Dn. 59, Dept. 4 + 5 and Bld. 6 + 7, Temesvár, Románia

ARTMATCH Deutschland GmbH

 Raiffeisenring 15, D-46395 Bocholt, Germany

ART MATCH d.o.o.

Bulevar Arsenija Čarnojevića 203/3, 11070 Novi Beograd, Serbia

A nem EU/EGT országokba történő átutalások esetén a Társaság minden szükséges intézkedést megtesz a személyes adatok védelmének megfelelő szintű biztosítására, hasonlóan az európai jogszabályok által biztosított intézkedésekhez. Ezek az intézkedések magukban foglalják az európai szinten elfogadott és elismert standard szerződéses feltételek megkötését is..


Személyes adattárolás

A személyes adatokat legalább a szerződés teljes érvényességi időszaka alatt és azt követően a felek bármelyikének a szerződéses kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges időtartam alatt feldolgozzák. Bármikor kérheti tőlünk, hogy töröljük bizonyos információkat vagy zárjuk le a felhasználói fiókját, és mi azonnal válaszolunk az ilyen és ehhez hasonló kérésekre, feltéve, hogy az alkalmazandó jogszabályok vagy jogos érdekeink lehetővé teszik. Ezen adatok némelyike a fiók lezárása után is megmarad.


A személyes adatokra vonatkozó jogok

  

(1) A személyes adatokhoz való hozzáférés joga;

(2) Helyesbítéshez való jog;

(3) Törlési jog vagy a „felejtés joga”

(4) A beleegyezés visszavonásának joga;

(5) A feldolgozás korlátozásának joga;

(6) Adatátviteli jog;

(7) A tiltakozás joga;

(8) Jogosultsága, hogy ne kizárólag automatizált feldolgozáson alapuló döntés alanya legyen, beleértve a profilalkotást, amely jogi hatásokat eredményezhet Önre, mint érintettre nézve, vagy jelentős kihatással van Önre;

(9) Panasz benyújtásának joga velünk vagy a felügyelő hatósággal szemben.

(10) Bírósági jogorvoslathoz való jog.

A Társaság feladatai és kötelezettségei:
Cégünk, mint adatkezelő, biztosítja, hogy minden személyes adat:
- jogszerűen, tisztességesen és átlátható módon kerül feldolgozásra az összes érintett vonatkozásában;
- összegyűjtésük és feldolgozásuk meghatározott, kifejezett és törvényes célokra történik, és azok nem kerülnek tovább feldolgozásra olyan módon, amely összeegyeztethetetlen az említett célokkal;
- megfelelő, releváns és csak arra az adatkörre korlátozódik, amely feltétlenül szükséges azokhoz a célokhoz, amelyek miatt feldolgozásra kerül („adatminimalizálás”)
- olyan formában tároljuk, amely nem teszi lehetővé teszi az érintettek azonosítását annál tovább, mint ameddig feltétlenül szükséges azokhoz a célokhoz, amelyek miatt feldolgozásra kerül;
- olyan módon dolgozzuk fel, amely biztosítja a személyes adatok megfelelő biztonságát, beleértve a jogosulatlan vagy jogellenes feldolgozással szembeni védelmet és a véletlen elvesztés, megsemmisülés vagy kár elleni védelmet;
- Az adatkezelő feladata olyan megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtása, amelyek célja a személyes adatok feldolgozásának a GDPR szigorú betartásával történő biztosítása és bizonyítása. Az ilyen intézkedéseket rendszeresen felül kell vizsgálni és naprakésszé kell tenni;
- Az adatkezelőnek gondoskodnia kell arról, hogy az összes alvállalkozója betartsa és betartsa az EU 679/2016 rendeletben meghatározott rendelkezéseket.

Definíciók:

Az EU-rendelet (GDPR) fényében a felek a következő fogalom meghatározásokat fogadták el:

a) “Személyes adatok”:  azonosított vagy azonosítható természetes személyhez (a továbbiakban: "érintett") kapcsolatos bármely információ (bármely bármely karaktersor vagy karakterkészlet, betűk, jelek és számjegyek); egy azonosítható természetes személy olyan személy, aki közvetlenül vagy közvetve azonosítható, különös tekintettel egy bizonyos azonosítóra, például névre, azonosítószámra, helyadatokra, online azonosítóra stb .;

b) “Címzett”:  természetes vagy jogi személyek vagy megbízottak, munkavállalók, jelöltek, beszállítók (jogi személyek) képviselői, honlapunk felhasználói;

c) „Szabályozó”:az Art Match Hungária Kft-t képviseli, amely meghatározza a személyes adatok feldolgozásához használt célokat és eszközöket;

d) „adatfeldolgozó”:  Art Match Hungária Kft.

e) „Alvállalkozó”: bármely olyan harmadik fél, amellyel az Art Match Hungária Kft. üzleti kapcsolatot tart fenn;

f) „Személyes adatfeldolgozás”:bármely olyan művelet vagy műveletcsoport, amelyet személyes adatokon vagy személyes adatokon keresztül végeznek, függetlenül attól, hogy automatizált módon alkalmazzák-e az összes személyes adatot, úgy mint gyűjtés, rögzítés, szervezés, strukturálás, tárolás, átvitel, terjesztés vagy más módon történő hozzáférhetővé tétel, összehangolás vagy kombináció, korlátozás, törlés vagy megsemmisítés;

g) “személyes adatszegés” a személyes adatok átvitelének, tárolásának vagy más módon történő feldolgozásának véletlen vagy jogellenes megsemmisítése, elvesztése, megváltoztatása, jogosulatlan közzététele vagy hozzáférése


Kapcsolat:

        - e-mailben - a következő címen: info@artmatch.hu;

        - személyesen - bármely munkaterületünkön vagy a cég telephelyén;

        - postai úton, a következő címen: 2092 Budakeszi, Kagyló u. 1-3.;

        - telefonon - telefonszám: 06 23 457 145

A személyes adatok gyűjtésére és feldolgozására vonatkozó titoktartási politika frissítése

Ezt a dokumentumot rendszeres felülvizsgálatnak vetik alá. Ha többet szeretne megtudni ezen irányelvek módosításairól, helyesbítéseiről és kiegészítéseiről, kérjük, látogasson el weboldalunkra a legfrissebb verzió megtekintéséhez.

..